Política legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de servicios de la Sociedat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Farmàcia Roser Relat Vidal (en adelante Farmàcia Roser Relat)
Avinguda Alfons XIII 476-480
Badalona 08913
info@farmaciaroserrelat.com
93 387 42 99

Mitjançant aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquesta WEB propietat de Farmàcia Roser Relat accessible a l'adreça d'Internet www.farmaciaroserrelat.com, i els usuaris del WEBSITE (a partir d'ara usuaris).

S'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris en aquest web.

En qualsevol cas Farmàcia Roser Relat no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges enllaçats des d'aquesta WEB Site que no depenguin directament del WEB i que no siguin gestionats directament per Farmàcia Roser Relat.

Farmàcia Roser Relat podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en aquesta WEB, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això vegi la llum, ni doni peu, en cap reclamació o indemnització, ni impliqui algun reconeixement de responsabilitat.

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen aquesta WEB i difosos a través d'aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són titular Farmàcia Roser Relat o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.

Queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEB o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic sense permís exprés de Farmàcia Roser Relat.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEB estan protegits per la legislació vigent sobre això.